lynn

Digital vecka 15-19.10

Uppgift 2

Boken ''Strategic Social Media : From Marketing to Social Change''

1. Vilka utmaningar har man enligt Mahoney när man marknadsför i sociala media?

2. Enligt Mahoney: Vad fokuserar "Active audience theories" på? Vilka är teorierna?

3. Hur påverkar "self-efficacy" konsumentens användning av sociala media enligt Mahoneys artikel?

4. Vad betyder "cross platform approach" enligt artikeln? Varför ska man använda en sådan?

5. Tänk igenom punkterna i "Key Takeaways" i slutet av artikeln. Vilka av dessa punkter är de två mest relevanta för ditt projektföretag, dvs företaget du jobbar med i kursen?

 

Marketing automation

Archipelago Design är vårt projektföretag. Projektföretaget skulle kunna använda markandsföringsautomation och därmed använda webbformat att prenumerera på nyhetsbrev som skickas ut. Kampanjer och infobrev skulle skickas ut.

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 4

Vi har använt Salesfusions ''buyer  cycle battleship'' i och med vårt projekt i digital marknadsföring. Där har vi analyserat och fyllt i de rutor som var lämpliga.

 

Innehållsstrategi för Content marketing

 

En innehållsstrategi för content marketing är ett slags mönster som handlar om producering av innehåll som skapar och upprätthåller kundrelationer långsiktigt.När man jobbar t.ex. som webbansvarig idag på en marknadsavdelning är en digital innehållstrategi viktig för att maximera marknadsföringen. Till innehållstrategin ingår affärsmål, befintliga strategier, definierade målgrupper och intressenter, fokusområden och budskap, varumärke, tonalitet, kunskaper och plattformskännedom med mera. Man behöver analysera nyttan som innehållet kan bidra till. Vem är målgruppen och hur påverkas målgruppen? Vilka medier och kanaler behöver användas och i vilken tonalitet? Verksamhetsnyttan är i prioritet och innehållet ska ge fördelar. Önskvärt är att få en tydlig, realistisk och specifik nytta. 

 

Viktigt att tänka på i och med innehållstrategin:

http://staunstrup.se/blog/content-strategy/vad-gor-en-innehallsstrateg/ 

  • En marknadsföringsstrategi för innehåll måste röra sig upp under den övergripande varumärkespositioneringen för att säkerställa konsekvent budskap, mening och uttryck används över hela företaget.
  • Tydligt värde är vad som skiljer ditt företag. En strategi är det som hjälper dig att säkerställa att olika värde är gängade genom dina innehålls marknadsföringsprogram.
  • Den position som ditt företag tar på marknaden måste också konsekvent stödjas för att bli ankare för perspektivet för dina kunder.
  • En strategi är baserad på mätbara mål. Därför kommer mätvärdena att vara knutna till affärsmål.

 

Bildresultat för content strategy

https://www.techsoup.org/support/articles-and-how-tos/5-steps-to-an-effective-content-strategy-for-your-nonprofit

 

 

 

 

Källor:

http://staunstrup.se/blog/content-strategy/vad-gor-en-innehallsstrateg/ [Online] tillgänglig 11.10.2018

https://businessreflex.se/taktik/hur-skapar-man-en-effektiv-innehallsstrategi/ [Online] tillgänglig 11.10.2018

http://staunstrup.se/blog/content-strategy/vad-gor-en-innehallsstrateg/ [Online] tillgänglig 11.10.2018

Marknadsföring och etik

Bildresultat för sexism in marketing

Gästföreläsare från företag

Digital marketing företag i Åbo:

 

The F Company

https://www.sortlist.com/agency/the-f-company

 

Markeo Digital

https://www.sortlist.com/agency/markeo-digital

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 3

Bildresultat för seo

Källa: https://www.storageinternetmarketing.com/search-engine-optimization/

 

Nu kommer sökmotoroptimeringen på internet att behandlas. Sökmotoroptimeringen är kort sagt en optimeringen av alla sök som en internet användare söker. Alla större sökmotorer som Google, Bing och Yahoo har primära förstahands sökresultat, där webbsidor och annat innehåll som videor eller bilder visas och rankas utifrån vad sökmotorn anser mest relevanta för sökaren/användaren/kunden. Betalade sökannonser är inte inblandad i sökoptimering.

 

Sökmotoroptimering ökar antalet besökare och besökarnas besök på en webbplats genom algoritmer. 
Webbplatser på första sidan i Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer får nästan 95% av klicken och  resultat som visas högre upp på sidan får ökad klickfrekvens och mer trafik. Detta känner man igen när man själv söker något på nätet. Som ett företag är det viktigt att man hamnar långt fram på första sidan, för det ökar chanserna för kunder och högtrafiken. Detta betyder endast positivt för företaget och företagstillväxten.

 

 
 
 

Sökmotoroptimeringen hjälper till att säkerställa att en webbplats är tillgänglig för en sökmotor och förbättrar chansen att webbplatsen kommer att hittas av sökmotorn. 
''Sökmotoroptimeringen handlar också om att göra sökresultatet relevant för användarens sökfråga så att fler personer klickar på resultatet när det visas i sökningen.'' Processen har ett samband med en stor mängd data som är automatiserat behandlad av verktyg.

 

Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer räknar deras sökresultat i stor utsträckning utifrån relevans och auktoritet på sidor som det har till en användare/läsare/kund som frågar för att ge det bästa svaret. Allt handlar om optimeringen. Google använder sig av algoritmen Pagerank. Det finns många olika och företag måste fundera ut vilken som passar den bäst.

 

Webbplatsen bör vara lättillgänglig, tekniskt fungerande, använda sig av ord som internetanvändare skriver in i sökmotorerna. Google har ett team som arbetar med sökkvalitetsbedömning och de utvärderar kvaliteten på sökresultaten och algoritmerna. De belönar platser som innehåller hög kvalitet, ger förtroende och har kompetens.  Google använder signaler för att betygsätta sökresultaten med hjälp av tekniska verktyg. Om företaget använder sig av ett bra och korrekt utbud av ord i URL länken kommer trafiken av kunder öka. Att använda sig av strategiskt goda samarbetspartners har en positiv effekt. Mobilvänlighet är viktigt för sökmotoroptimeringen. Att addera On Page funktionen på ens webbsida kan vara bra för företaget.

 

Källor

https://mysiteauditor.com/blog/how-to-start-a-seo-business-the-ultimate-guide/

https://searchengineland.com/guide/what-is-seo

https://www.soekmotoroptimering.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sökmotoroptimering

https://www.storageinternetmarketing.com/search-engine-optimization/

 

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 2

 Innan digitala marknadsföringen ska komma igång så behöver man reda ut målgruppen. Man kan börja kreativt arbeta med en så kallad exempelmålgrupp/exempelkund. Denna exempelkund är en stor del av processen som utarbetas när marknadsföringen ska lyckas. Man måste först arbeta fram hur exempelkundens ser ut. Det skall motsvara en potentiell kund, och finnas på riktigt. Vilken ålder ska målgruppen riktas till? Är det endast unga vuxna? Beroende på vad som ska marknadsföras är det viktigt att få fram hur stor bredd det gäller. Alla vuxna kan bli ett stort projekt att ta itu med, och därför är det bra att skala ner det så bra man kan för bästa resultat. 

 

Övriga faktorer som geografiska ställen, intressen hos kund, fritidsval, inkomst och yrken har stor påverkan av hur exempelkunden ser ut. I och med dagens teknik finns mycket kundinformation att få, dock med viss begränsning av GDPR som trätt i kraft. Exempelkunden, den potentiella kunden, ska man hitta på en viss sorts kanal. Vilken kanal skall användas för att nå ut till målgruppen?

 

Ett exempel på hur man lätt når ut till potentiella kunder, för att hitta målgruppen, är via undersökningar som t.ex. enkäter eller intervjuer. Det går i hand med segmenteringen. Exempelkunden kännetecknar vissa beteenden, det kan handla om att den spenderar pengar på ett visst sätt. Levnadsstilen har en stor betydelse. Att nå ut till en kund som vägrar leva i teknikens värld som teknikföretag är en stor utmaning- det är alltså inte deras exempelkund. Ett sätt som man kan få info lätt är via kritik, ’’de så kallade negativa kunderna’’ kan ge värdefull kritik som får företaget att utvecklas, det leder senare till att företaget kanske lyckas med sin grej och fångar ännu fler, och nya kunder som tidigare inte varit intresserade. En grej som många företag misslyckas med är att fånga ’’a customer’s needs’’ i rätt tidpunkt. En annan sak som heller inte fungerar för att lyckas är att använda sig av ’’one-fits-all approach’’. Så för att digitala marknadsföringen ska fungera i praktiken, måste målgruppen stämma från början- en negativ erfarenhet skadar mycket av företagets brand och är svårt att reparera. 

 

I och med nya teknikmotorer, sökfunktioner, appar, och databaser som fungerar i hand med individernas personlighet kan målgrupper lättare hittas och redas ut. Google har ett verktyg som kan fånga just den potentiella kunden som behövs. Målgruppsutredningen går hand i hand med analytiska verktyg, psykologiska faktorer, forskning och bakgrundsfakta.

 

Persona, [Online] https://blog.hubspot.com/marketing/buyer-persona-research, (tillgänglig 09/2018)

Att leda digital transformation, [E-bok] Marie Andervin, Joakim Jansson

Målgrupper, [Online] http://saraohman.se/2016/12/01/digitala-marknadsforingstips-lucka-1-malgrupp/, (tillgänglig 09/2018)

The digital marketing playbook, [E-bok] Ian Dodson

Persona, [Online] https://conversionxl.com/blog/creating-customer-personas-using-data-driven-research/?hvid=2AD8ar, (tillgänglig 09/2018)

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 1

Digital marknadsföring innebär en elektronisk marknadsföringsinsats. Företag utnyttjar teknologin och kan med sina digitala kanaler nå ut till sina kunder eller till potentiella kunder. Digitala kanaler är t.ex. e-post, webbhemsidor, bloggar, sociala medier, appar, sökmotorer, Youtube och poddar. De digitala kanalerna riktas till olika målgrupper och detta gynnar företagens tillväxt i och med rätt kanalstyrning. Digital marknadsföring har fått sin start i och med teknologins utveckling.

 

IoT 

Teknologin finns idag överallt, uppfinnande av smarta lösningar och teknologiska framsteg inom produkter sker dagligen i form av t.ex. lås-system, elmätare, bilar, vitvaror, sensorer i armband och mycket mer. Det är alltså inte endast telefoner och datorer som räknas som de kloka verktygen i vardagen längre. Miljontals prylar och maskiner kopplas dagligen upp till internet och detta är konkret det som vi kallar för sakernas internet, på engelska Internet of Things. Kända produkter inom detta är t.ex. lås-system som är kopplade till individens egna telefon, kappsäckar med smarta säkerhetssystem, armband som räknar ut individuella behov och resultat m.m. För denna utveckling krävs analysverktyg och lagringsverktyg som har hög prestanda. Det som samlas upp konstant är enorma mängder data, denna data förs t.ex. vidare till molnet och big data.

 

CMS

Ett innehållshanteringssystem är ett program som är skapt för att underlätta det digitala innehållet på t.ex. arbetsplatser. CMS system hanterar det digitala innehållet och gör det möjligt för t.ex. arbetsplatsen att skapa en bra dokumenthantering, lagringer, förvaltningen och samarbetet.

 

Content marketing 

Content marketing innebär innehållsmarknadsföring. Marknadsföringen av innehållet kan ske via radio, webb, tidningar, blogg, appar o.s.v. Syftet är att utvidga marknaden på ett lockande sätt samtidigt som marknadsföringen inte anses som ’’direkt’’ för kunderna eller potentiella kunderna. Tydliga exempel på detta är t.ex. Helen Oy’s youtube-serie upplaga ’’Yrjö Uusivirta’’. Detta är en serie jag tidigare följt med och som jag i senare skede märkte att innehöll marknadsföring för Helen Oy. Marknadsföringen av detta sker alltså på ett ganska skickligt sätt och skapar samtidigt intresse för kunderna. IKEA har en blogg ’’Livet Hemma’’ som är en slags content marketing. Content marketing har använts över 100 år, t.ex. medlemstidningar och kundtidningar är en stor del av content marketing. Visit Raseborgs instagram hör till content marketing och är alltså en kanal av själva Visit Raseborg.

 

Spelifiering

Spelifiering är idag något vi ser på t.ex. appar på våra smarttelefoner. En typisk sak många är uppkopplade till är diverse träningsappar var vi fyller i information och telefonappen själv analyserar och ’’svarar’’ oss med. Spelifieringen är ett slags spelmoment. Spelifieringen kan göra individnytta samt samhällsnytta. Det kan även handla om en app som räknar och bearbetar samt ger förslag och åtgärder som kan påverka avfallshanteringen, miljötänk eller individuell förbättring av hälsan eller faktorer som räntor, lån, ekonomisk vinst och diverse. Spelifieringen är alltså ett väldigt kraftfullt verktyg som idag används för engagemang och beteende förändring. Det utvecklar och driver samhällsinnovation i allra högsta grad. En viss aktivitet kan lättare utföras med hjälp av spelifieringen. Därav är spelifieringen ett psykologiskt verktyg i dagens värld. Spelifieringen kan fungera som en strategi som är individuellt rolig, orsakar självförbättring och ger en upplevelse. Rätt utförd spelifiering möter både värderingar och begär hos individen. Spelifiering kan utbilda och lära. Den kan ge en omedelbar återkoppling, förloppsmätning och ’’belöning’’. Många produkter är idag spelifierade utan att vi tänker på det. Appar som ger märken när man presterat bra ifrån sig, poäng som delas ut och sådant räknas som spelifiering.

 

Att leda digital transformation, [E-bok] Marie Andervin, Joakim Jansson

Content marketing, https://www.kntnt.se/23-svenska-exempel-pa-content-marketing/205, [Online] tillgänglig 09/2018

Spelifiering, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/53576/1/gupea_2077_53576_1.pdf, [Online] tillgänglig 09/2018

IoT, https://www.idg.se/2.39067/allt-om-iot-internet-of-things, [Online] tillgänglig 09/2018

CMS, https://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/content-management-system-CMS, [Online] tillgänglig 09/2018

Digital marketing, https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing, [Online] tillgänglig 09/2018

En blogg om digital marknadsföring

Välkommen till min blogg!

Denna blogg skrivs som examinationsform till kursen Digital Marknadsföring vid Yrkeshögskolan Novia.

Upp