lynn

Kursutvärdering, ''KLN'' och självutvärdering

 Kurskompetenser

1.      SEO, Adobe Spark, Google Teams, blogg

2.      Målgrupp

3.      Google Analytics

4.      Annonsering, ROI

5.      Strategiska modeller, marknadsföringsstrategier; innehållsstrategi

 

Vårt projekt var Archipelago Design. Med handen på hjärtat har detta varit det mest lyckade projektet under hela studietiden i yrkeshögskolan Novia. I framtiden kommer vi fortsätta vårt samarbete med företaget. Företaget vi jobbade med, uppdragsgivarna, var tillmötesgående. Jag fick ta del av att lära mig på ett eget initiativ inom digital marknadsföring men fick även kunskap som företaget delade med sig av i och med att de öppnade upp verksamheten, gav erfarenheter inom butiksöppnandet och drivandet av en butik. Det har alltså varit jätte lärorikt! Företaget gav oss som tack en valfri gåva från butiken, det var uppskattat av oss alla. I framtiden hoppas vi kunna bjuda in företaget för att hålla en gästföreläsning enligt vår projektgrupps önskan. Det hade givit mycket för vårt team.

 

Jag har deltagit i våra projektmöten, skrivit och fört fram idéer till vårt marknadsföringsprojekt. Jag tycker min insats varit god. Jag har lärt mig mycket om hur man når ut på rätt sätt till målgruppen, och att se på marknadsföringen från ett bredare perspektiv. Det har varit intressant att få ta del av ett projekt som varit givande, väldigt estetiskt intressant och på individuellt plan ett projekt som intresserat genuint. Om jag skulle göra om kursen skulle jag kanske variera blogginläggen med mera visuellt då det fungerar bra som bildminne.

 

 

Kursen har varit lärorik. Jag har fått en helhetsblick av digital marknadsföring. Ett stort plus i kanten var gästföreläsningen av Björn Sjölund som föreläste om sitt företag Walkbase. Personas var ett begrepp han nämnde som är viktigt för deras företag som analyserar data hos deras kunder. Begreppet är något vi gått igenom grundligt under kursens gång men även i vår egen projektgrupp där vi arbetat. Utnyttja data för att utveckla marknadsföringen är A och O.

 

Vår projektgrupp har varit en bra sammansättning av drivna studerande. Föreläsningarna och kursens arbetsuppgifter har varit goda. Jag har fått en inblick i den digitala marknadsföringen på ett nytt sätt, jag kan nu märka hur digital marknadsföringsstruktur som finns runt omkring mig i butiker, på näthemsidor eller övriga ställen. Detaljerade data-system och analyseringsverktyg har jag funnit extra intresse för. Det har väckt intresse att se hur stort område den digitala marknadsföringen faktiskt befattar. Många olika begrepp har nu stannat kvar i min hjärna efter denna kurs. Jag ser också väldigt mycket mer ''digitala marknadsföringsknep'' i min vardag när jag surfar på internet i och med att jag gått kursen i digital marknadsföring. Kursen har varit givande att gå eftersom man lätt har nytta av all sorts redskap man fått genom kursens gång och som man kan använda i sina framtida arbeten och projekt. Innan kursen visste jag inte hur stort och brett digital marknadsföring faktiskt är i själva verket. Tack för en bra kurs! 

 

Kursvitsordsförslag: 4

Gästföreläsning

Ett stort plus i kanten för denna kurs var gästföreläsningen 5 november. Björn Sjölund från företaget Walbase besökte oss under kursens sista träff. Företaget är grundat 2010. Jag gjorde lite research på företaget eftersom det lät som ett intressant företag och hittade deras väldigt estetiska hemsida. Definitivt i min smak. Modern, speglar deras bransch och är lätt-användlig. Hittade även denna artikel från 2013, https://www.ts.fi/uutiset/talous/559715/Turkulainen+Walkbase+sai+kolmen+miljoonan+sijoituksen. Walkbase hjälper sina kunder, som helst ska ha minst 100 fysiska butiker, att utveckla och optimera marknadsföringen och köpbeteenden hos kunden. Det ökar tiden som kunden är inne i butiken, hur kunden hittar rätt produkter o.s.v. Detta var ett företag som gav mig inspiration till att läsa mer inom ''IT'' och data-analysering.

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 5

Digitala trender

Digitala världen utvecklas konstant. Trender är något som syns starkt i vårt samhälle. Det är något som fascinerar mig väldigt mycket. Jag har sett Alexander Bards videoklipp från 1980-talet där han förutspår digitala trender och verkligen sätter dagens verklighet i ord- något jag tror vi inte kan förutspå på samma sätt i och med att vår teknik är så mycket mer avancerad så det knappt finns några gränser.

 

Röstsöksfunktionen i form av marknadsföring, något som blir aktuellt och trendigt. Det finns redan idag denna funktion men den kommer att avanceras betydligt mycket mer. Marknadsföringen kommer att personifieras betydligt och detta nämnde även Björn Sjölund på hans föreläsning den 5 november. Det kommer innebära att man får marknadsföring riktad till sig beroende på individuella faktorer som avläses i och med olika datatsystem och analysverktyg. Detta hittas i matbutiker, på appar,  man hittar det t.ex. på spotify. A och O är alltså målgruppen- detta är företagens fokuspunkt i och med marknadsföringen.

 

Idag har alla smartphones, datorer och dylika verktyg mycket data som sparas på ställen som hårddiskar. Nu kommer detta ersättas med molnet, som redan nu är befintligt och fungerande- men inte används till 100%. Något som Björn även nämnde i föreläsningen var att de fysiska butikerna kommer få ett uppsving- människor behöver kunna få den fysiska produkten och där kan inte den digitala världen ersätta allt. Kundupplevelse och kvalitet är saker som är guld för den fysiska butiken.

 

Något som är aktuellt är även en e-valuta som skulle ersätta de fysiska pengarna som idag blir allt ovanligare. Jag skriver ett prosemiarbete om miljösatsningar inom flygbolag och där har jag läst in mig på hur t.ex. flygbolag skulle skippa de vanliga papperslapparna som skrivs ut vid incheckning och dylikt, och använda endast digitala information som sänds ut till resenärerna. Jag är säker på att de i framtiden knappast kommer existera pappersvarianter av t.ex. räkningar, tidningar, utskrifter och lönelappar. Jag tror definitivt all personlig data kommer skrivas ut digitalt. Det är något jag även hoppas på att skall ske, då jag föredrar digitalt format av information.

 

Säkerheten kommer även öka i och med digitala trender, nu kanske du inte ens kan öppna en dörr till ett hem utan att det skall godkännas och kopplas till ditt personliga datasystem digitalt. Jag läste hur Isabella Löwengrip, svensk entrepreneur, använder sig av digitala lås till sitt hem. Det finns många olika varianter. Det kan gälla bilar, lås på kappsäckar eller ditt hem. Något som också har stort uppsving är algoritmer inom digitala marknadsföringen. Marknadsföringen kommer att få en ny slags era. Stora jättar som Google och Amazon använder sig av algoritmer och har lyckats väl i det.

 

Källor:

http://www.go-agency.com/feed/forget-2019-what-are-digital-marketing-trends-2020

https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/digital-insights/10-digitala-trender-2018/

https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/business-critical-digital-marketing-trends/

Digitala veckan

Jag tycker den digitala veckan fungerade bra. Arbetet löpte på bra, och jag tycker personligen det passa bra att ha en ''digital vecka''  i och med denna digitala kurs. Det kompletterade varandra på ett sätt. Jag tror att det kommer vara mycket aktuellt inom snaraste framtiden att ha digitala veckor, föreläsningar och arbeten inom projekt - likaså i arbetslivet, ju längre tiden går. Tekniken idag ger mera möjligheter än risker och hot enligt mig. I vårt projekt använde vi oss flitigt av tekniken. Vi använde bland annat Skype för att ha projektmöten och kunna samarbeta på olika ställen, enligt mig väldigt lyckat det också. Jag tog med mig teorin jag lärde mig under digitala veckan.

Archipelago Design

Digital vecka 15-19.10

Uppgift 2

Boken ''Strategic Social Media : From Marketing to Social Change''

 

1. Vilka utmaningar har man enligt Mahoney när man marknadsför i sociala media?

En utmaning med marknadsföring i sociala medier är att hitta den rätta kundgruppen och målgruppen. Ett tips som nämns (sid.92) är att ha en ''cross-platform approach'' vilket betyder att använda en bred marknadsföring på många olika sociala medier för att nå ut till sin målgrupp lättare. Enligt boken och Pew research Center använder mer än hälften av alla mer än en plattform dagligen.

 

 

2. Enligt Mahoney: Vad fokuserar "Active audience theories" på? Vilka är teorierna?

Det är enligt teorierna en psykologisk synpunkt på hur människors individuella perosnligheter, beteenden, demografi, humör, attityd och preferenser påverkar användningen av sociala medier. Det fokuseras på vad människor gör med media och inte vad media gör till människan. Det förklarar varför människor väljer sociala medier och hurudana människor de är (sid. 82).

 

 

3. Hur påverkar "self-efficacy" konsumentens användning av sociala media enligt Mahoneys artikel?

Det handlar om hur människor anser att de har beredskap att utföra något på sociala medier. Enligt artikeln: ''Self-efficacy indicates the belief in one’s capability to perform a task (LaRose & Eastin, 2004). Self-efficacy is different from actual skill level or previous experience, but simply indicates people’s confidence level in their ability to use a media product/service.''

 

 

4. Vad betyder "cross platform approach" enligt artikeln? Varför ska man använda en sådan?

Som tidigare nämndes i uppgift 1 är det viktigt att ha en bred marknadsföring på sina sociala medier. Idag lyckas du bättre med din produkt/tjänst om den är synlig på fler ställen. Det handlar om att utvidgas. Människor använder många olika sociala medier. 

 

''Additionally, the best social media practitioners use a cross-platform approach. According to Pew Research Center, more than half of Internet users use multiple social media today. Only 28% of people use just one social media site (Duggan et al. , 2015). Here, 93% of Instagram users also use Facebook; 53% of them are Twitter users. Twitter users tend to use LindedIn, while Instagram users are likely to use Pinterest (Duggan et al. , 2013). When audiences use social media today, they rarely choose just one space to share and receive content. It is important that you are not creating one message to share identically across all platforms. Instead, social media marketers need to be aware of the reciprocity relationships between different social media sites; think of all the social media tools available and develop an integrated social media campaign to deliver messages effectively and efficiently.''

 

5. Tänk igenom punkterna i "Key Takeaways" i slutet av artikeln. Vilka av dessa punkter är de två mest relevanta för ditt projektföretag, dvs företaget du jobbar med i kursen?

Jag tycker det är aktuellt att använda sig av punkt 1, 3 och 5. 1 handlar om målgruppen, 3 om att hålla sociala medier lättanvända och lätt-tillgängliga och slutligen punkt 5 om att bredda sociala medians marknadsföringen. Detta viktigt i och med att synligheten är A och O för vårt projekt; en nylanserad butik som kräver mycket marknadsföring, enkel sådan och lätt-tillgänglig.

Marketing automation

Archipelago Design är vårt projektföretag. Projektföretaget skulle kunna använda markandsföringsautomation och därmed använda webbformat att prenumerera på nyhetsbrev som skickas ut. Kampanjer och infobrev skulle skickas ut.

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 4

Vi har använt Salesfusions ''buyer  cycle battleship'' i och med vårt projekt i digital marknadsföring. Där har vi analyserat och fyllt i de rutor som var lämpliga.

 

Innehållsstrategi för Content marketing

 

En innehållsstrategi för content marketing är ett slags mönster som handlar om producering av innehåll som skapar och upprätthåller kundrelationer långsiktigt.När man jobbar t.ex. som webbansvarig idag på en marknadsavdelning är en digital innehållstrategi viktig för att maximera marknadsföringen. Till innehållstrategin ingår affärsmål, befintliga strategier, definierade målgrupper och intressenter, fokusområden och budskap, varumärke, tonalitet, kunskaper och plattformskännedom med mera. Man behöver analysera nyttan som innehållet kan bidra till. Vem är målgruppen och hur påverkas målgruppen? Vilka medier och kanaler behöver användas och i vilken tonalitet? Verksamhetsnyttan är i prioritet och innehållet ska ge fördelar. Önskvärt är att få en tydlig, realistisk och specifik nytta. 

 

Viktigt att tänka på i och med innehållstrategin:

http://staunstrup.se/blog/content-strategy/vad-gor-en-innehallsstrateg/ 

  • En marknadsföringsstrategi för innehåll måste röra sig upp under den övergripande varumärkespositioneringen för att säkerställa konsekvent budskap, mening och uttryck används över hela företaget.
  • Tydligt värde är vad som skiljer ditt företag. En strategi är det som hjälper dig att säkerställa att olika värde är gängade genom dina innehålls marknadsföringsprogram.
  • Den position som ditt företag tar på marknaden måste också konsekvent stödjas för att bli ankare för perspektivet för dina kunder.
  • En strategi är baserad på mätbara mål. Därför kommer mätvärdena att vara knutna till affärsmål.

 

Bildresultat för content strategy

https://www.techsoup.org/support/articles-and-how-tos/5-steps-to-an-effective-content-strategy-for-your-nonprofit

 

 

 

 

Källor:

http://staunstrup.se/blog/content-strategy/vad-gor-en-innehallsstrateg/ [Online] tillgänglig 11.10.2018

https://businessreflex.se/taktik/hur-skapar-man-en-effektiv-innehallsstrategi/ [Online] tillgänglig 11.10.2018

http://staunstrup.se/blog/content-strategy/vad-gor-en-innehallsstrateg/ [Online] tillgänglig 11.10.2018

Marknadsföring och etik

Bildresultat för sexism in marketing

Gästföreläsare från företag

Digital marketing företag i Åbo:

 

The F Company

https://www.sortlist.com/agency/the-f-company

 

Markeo Digital

https://www.sortlist.com/agency/markeo-digital

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 3

Bildresultat för seo

Källa: https://www.storageinternetmarketing.com/search-engine-optimization/

 

Nu kommer sökmotoroptimeringen på internet att behandlas. Sökmotoroptimeringen är kort sagt en optimeringen av alla sök som en internet användare söker. Alla större sökmotorer som Google, Bing och Yahoo har primära förstahands sökresultat, där webbsidor och annat innehåll som videor eller bilder visas och rankas utifrån vad sökmotorn anser mest relevanta för sökaren/användaren/kunden. Betalade sökannonser är inte inblandad i sökoptimering.

 

Sökmotoroptimering ökar antalet besökare och besökarnas besök på en webbplats genom algoritmer. 
Webbplatser på första sidan i Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer får nästan 95% av klicken och  resultat som visas högre upp på sidan får ökad klickfrekvens och mer trafik. Detta känner man igen när man själv söker något på nätet. Som ett företag är det viktigt att man hamnar långt fram på första sidan, för det ökar chanserna för kunder och högtrafiken. Detta betyder endast positivt för företaget och företagstillväxten.

 

 
 
 

Sökmotoroptimeringen hjälper till att säkerställa att en webbplats är tillgänglig för en sökmotor och förbättrar chansen att webbplatsen kommer att hittas av sökmotorn. 
''Sökmotoroptimeringen handlar också om att göra sökresultatet relevant för användarens sökfråga så att fler personer klickar på resultatet när det visas i sökningen.'' Processen har ett samband med en stor mängd data som är automatiserat behandlad av verktyg.

 

Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer räknar deras sökresultat i stor utsträckning utifrån relevans och auktoritet på sidor som det har till en användare/läsare/kund som frågar för att ge det bästa svaret. Allt handlar om optimeringen. Google använder sig av algoritmen Pagerank. Det finns många olika och företag måste fundera ut vilken som passar den bäst.

 

Webbplatsen bör vara lättillgänglig, tekniskt fungerande, använda sig av ord som internetanvändare skriver in i sökmotorerna. Google har ett team som arbetar med sökkvalitetsbedömning och de utvärderar kvaliteten på sökresultaten och algoritmerna. De belönar platser som innehåller hög kvalitet, ger förtroende och har kompetens.  Google använder signaler för att betygsätta sökresultaten med hjälp av tekniska verktyg. Om företaget använder sig av ett bra och korrekt utbud av ord i URL länken kommer trafiken av kunder öka. Att använda sig av strategiskt goda samarbetspartners har en positiv effekt. Mobilvänlighet är viktigt för sökmotoroptimeringen. Att addera On Page funktionen på ens webbsida kan vara bra för företaget.

 

Källor

https://mysiteauditor.com/blog/how-to-start-a-seo-business-the-ultimate-guide/

https://searchengineland.com/guide/what-is-seo

https://www.soekmotoroptimering.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sökmotoroptimering

https://www.storageinternetmarketing.com/search-engine-optimization/

 

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 2

 Innan digitala marknadsföringen ska komma igång så behöver man reda ut målgruppen. Man kan börja kreativt arbeta med en så kallad exempelmålgrupp/exempelkund. Denna exempelkund är en stor del av processen som utarbetas när marknadsföringen ska lyckas. Man måste först arbeta fram hur exempelkundens ser ut. Det skall motsvara en potentiell kund, och finnas på riktigt. Vilken ålder ska målgruppen riktas till? Är det endast unga vuxna? Beroende på vad som ska marknadsföras är det viktigt att få fram hur stor bredd det gäller. Alla vuxna kan bli ett stort projekt att ta itu med, och därför är det bra att skala ner det så bra man kan för bästa resultat. 

 

Övriga faktorer som geografiska ställen, intressen hos kund, fritidsval, inkomst och yrken har stor påverkan av hur exempelkunden ser ut. I och med dagens teknik finns mycket kundinformation att få, dock med viss begränsning av GDPR som trätt i kraft. Exempelkunden, den potentiella kunden, ska man hitta på en viss sorts kanal. Vilken kanal skall användas för att nå ut till målgruppen?

 

Ett exempel på hur man lätt når ut till potentiella kunder, för att hitta målgruppen, är via undersökningar som t.ex. enkäter eller intervjuer. Det går i hand med segmenteringen. Exempelkunden kännetecknar vissa beteenden, det kan handla om att den spenderar pengar på ett visst sätt. Levnadsstilen har en stor betydelse. Att nå ut till en kund som vägrar leva i teknikens värld som teknikföretag är en stor utmaning- det är alltså inte deras exempelkund. Ett sätt som man kan få info lätt är via kritik, ’’de så kallade negativa kunderna’’ kan ge värdefull kritik som får företaget att utvecklas, det leder senare till att företaget kanske lyckas med sin grej och fångar ännu fler, och nya kunder som tidigare inte varit intresserade. En grej som många företag misslyckas med är att fånga ’’a customer’s needs’’ i rätt tidpunkt. En annan sak som heller inte fungerar för att lyckas är att använda sig av ’’one-fits-all approach’’. Så för att digitala marknadsföringen ska fungera i praktiken, måste målgruppen stämma från början- en negativ erfarenhet skadar mycket av företagets brand och är svårt att reparera. 

 

I och med nya teknikmotorer, sökfunktioner, appar, och databaser som fungerar i hand med individernas personlighet kan målgrupper lättare hittas och redas ut. Google har ett verktyg som kan fånga just den potentiella kunden som behövs. Målgruppsutredningen går hand i hand med analytiska verktyg, psykologiska faktorer, forskning och bakgrundsfakta.

 

Persona, [Online] https://blog.hubspot.com/marketing/buyer-persona-research, (tillgänglig 09/2018)

Att leda digital transformation, [E-bok] Marie Andervin, Joakim Jansson

Målgrupper, [Online] http://saraohman.se/2016/12/01/digitala-marknadsforingstips-lucka-1-malgrupp/, (tillgänglig 09/2018)

The digital marketing playbook, [E-bok] Ian Dodson

Persona, [Online] https://conversionxl.com/blog/creating-customer-personas-using-data-driven-research/?hvid=2AD8ar, (tillgänglig 09/2018)

Lynn förklarar: inlämningsuppgift 1

Digital marknadsföring innebär en elektronisk marknadsföringsinsats. Företag utnyttjar teknologin och kan med sina digitala kanaler nå ut till sina kunder eller till potentiella kunder. Digitala kanaler är t.ex. e-post, webbhemsidor, bloggar, sociala medier, appar, sökmotorer, Youtube och poddar. De digitala kanalerna riktas till olika målgrupper och detta gynnar företagens tillväxt i och med rätt kanalstyrning. Digital marknadsföring har fått sin start i och med teknologins utveckling.

 

IoT 

Teknologin finns idag överallt, uppfinnande av smarta lösningar och teknologiska framsteg inom produkter sker dagligen i form av t.ex. lås-system, elmätare, bilar, vitvaror, sensorer i armband och mycket mer. Det är alltså inte endast telefoner och datorer som räknas som de kloka verktygen i vardagen längre. Miljontals prylar och maskiner kopplas dagligen upp till internet och detta är konkret det som vi kallar för sakernas internet, på engelska Internet of Things. Kända produkter inom detta är t.ex. lås-system som är kopplade till individens egna telefon, kappsäckar med smarta säkerhetssystem, armband som räknar ut individuella behov och resultat m.m. För denna utveckling krävs analysverktyg och lagringsverktyg som har hög prestanda. Det som samlas upp konstant är enorma mängder data, denna data förs t.ex. vidare till molnet och big data.

 

CMS

Ett innehållshanteringssystem är ett program som är skapt för att underlätta det digitala innehållet på t.ex. arbetsplatser. CMS system hanterar det digitala innehållet och gör det möjligt för t.ex. arbetsplatsen att skapa en bra dokumenthantering, lagringer, förvaltningen och samarbetet.

 

Content marketing 

Content marketing innebär innehållsmarknadsföring. Marknadsföringen av innehållet kan ske via radio, webb, tidningar, blogg, appar o.s.v. Syftet är att utvidga marknaden på ett lockande sätt samtidigt som marknadsföringen inte anses som ’’direkt’’ för kunderna eller potentiella kunderna. Tydliga exempel på detta är t.ex. Helen Oy’s youtube-serie upplaga ’’Yrjö Uusivirta’’. Detta är en serie jag tidigare följt med och som jag i senare skede märkte att innehöll marknadsföring för Helen Oy. Marknadsföringen av detta sker alltså på ett ganska skickligt sätt och skapar samtidigt intresse för kunderna. IKEA har en blogg ’’Livet Hemma’’ som är en slags content marketing. Content marketing har använts över 100 år, t.ex. medlemstidningar och kundtidningar är en stor del av content marketing. Visit Raseborgs instagram hör till content marketing och är alltså en kanal av själva Visit Raseborg.

 

Spelifiering

Spelifiering är idag något vi ser på t.ex. appar på våra smarttelefoner. En typisk sak många är uppkopplade till är diverse träningsappar var vi fyller i information och telefonappen själv analyserar och ’’svarar’’ oss med. Spelifieringen är ett slags spelmoment. Spelifieringen kan göra individnytta samt samhällsnytta. Det kan även handla om en app som räknar och bearbetar samt ger förslag och åtgärder som kan påverka avfallshanteringen, miljötänk eller individuell förbättring av hälsan eller faktorer som räntor, lån, ekonomisk vinst och diverse. Spelifieringen är alltså ett väldigt kraftfullt verktyg som idag används för engagemang och beteende förändring. Det utvecklar och driver samhällsinnovation i allra högsta grad. En viss aktivitet kan lättare utföras med hjälp av spelifieringen. Därav är spelifieringen ett psykologiskt verktyg i dagens värld. Spelifieringen kan fungera som en strategi som är individuellt rolig, orsakar självförbättring och ger en upplevelse. Rätt utförd spelifiering möter både värderingar och begär hos individen. Spelifiering kan utbilda och lära. Den kan ge en omedelbar återkoppling, förloppsmätning och ’’belöning’’. Många produkter är idag spelifierade utan att vi tänker på det. Appar som ger märken när man presterat bra ifrån sig, poäng som delas ut och sådant räknas som spelifiering.

 

Att leda digital transformation, [E-bok] Marie Andervin, Joakim Jansson

Content marketing, https://www.kntnt.se/23-svenska-exempel-pa-content-marketing/205, [Online] tillgänglig 09/2018

Spelifiering, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/53576/1/gupea_2077_53576_1.pdf, [Online] tillgänglig 09/2018

IoT, https://www.idg.se/2.39067/allt-om-iot-internet-of-things, [Online] tillgänglig 09/2018

CMS, https://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/content-management-system-CMS, [Online] tillgänglig 09/2018

Digital marketing, https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing, [Online] tillgänglig 09/2018

En blogg om digital marknadsföring

Välkommen till min blogg!

Denna blogg skrivs som examinationsform till kursen Digital Marknadsföring vid Yrkeshögskolan Novia.

Upp